GetBack jeszcze raz przeliczył swe długi. Kwota zwala spośród nóg

  • Dom
  • Gielda
  • GetBack jeszcze raz przeliczył swe długi. Kwota zwala spośród nóg
GetBack - wartość zadłużenia wzrosła

Aż 3, cztery mld zł wynosi zadłużenie GetBacku. W kwocie naszej zawarte są zobowiązania zabezpieczone, głównie wobec banków a także innych instytucji finansowych, w 612, 3 mln zł. We wniosku o postępowanie układowe z maja tego roku była mowa o długach wartych 2, 8 mld zł. Skąd ten wzrost?

- Ocenie uległy pozycje zobowiązań kredytowych oraz handlowych, dodane były zobowiązania warunkowe (gwarancje) w kwocie 60 mln zł oraz odsetki od obligacji naliczone od dnia 08 maja 2018 r. do dnia zapadalności danej serii obligacji określonej w postanowieniach emisji obligacji, w łącznej kwocie 263, 3 mln zł. Należy przy tym wskazać to, że ta ostatnia kwota nie stanowi zobowiązania bilansowego - wyjaśnia GetBack w komunikacie.

Oprócz powyżej wykazanych kwot GetBack posiada zobowiązania funduszy własnych, których całkowita wartość wynosi do 230 mln zł. Dodatkowo spółka prowadzi nalizę odnośnie do uzupełnienia spisu wierzytelności o aktualizację kwot zobowiązań warunkowych (gwarancji) o łącznej wartości do kwoty 50 mln zł.

GetBack dzierży propozycję dla wierzycieli

GetBack obiecuje, że częściowo spłaci swoje gigantyczne zadłużenie. W pierwszej wersji układu spółka zadeklarowała, że odda 65, 36 proc. kwoty wierzytelności w ratach (przez kolejne szóstej lat). Pozostałą część obciążenia miała zamienić na akcje. Inwestorzy na taką propozycję się jednak nie godzą. Dziś firma informuje, hdy sytuacja jest poważniejsza, dlatego zmuszona jest zmienić zaproponowaną wcześniej strukturę w układzie.

- Pracujemy ponad nową propozycją układową. Wstępnie zakładaliśmy, że wierzycielom zabezpieczonym na portfelach będziemy potrafili oddać 100 proc. Obecnie pracujemy nad modelem, by wierzyciele zabezpieczeni, czyli banki i inne instytucje finansowe, dołączyli do układu. Zastawiamy się nad wprowadzaniem mechanizmu, by obligatariusze, którzy zainwestowali niedużo, 50 tys. złotych, byli spłaceni całkowicie a mianowicie wskazuje Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku.

Ostateczna oferta układowa ma się pojawić do końca sierpnia. Spółka zastawia się też nad wariantem sanacji, ale zanacza, że wymagałoby to potwierdzenia Rady Wierzycieli.

- W tym postępowaniu wszelkie nierynkowe umowy, transakcje, można odwrócić – to dużo bardziej uproszony tryb aniżeli składanie pozwów cywilnych. Tego rodzaju umów możliwych do odwrócenia jest kilkadziesiąt - dodajePrzemysław Dąbrowski.

Już dziewięć zatrzymanych

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 9 osób. Śledztwo CBA dotyczy m. in. wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów na szkodę spółki GetBack, systemowego wyprowadzania milionów złotych wraz ze spółki na podstawie pozornych umów w celu osiągnięcia zalety osobistej, ukrywania dowodów, posługiwania się podrobionymi dokumentami. Rzecz obejmuje także przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi i przedkładania do publicznej wiadomości nieprawdy o działaniach spółki.

Zatrzymani przez agentów warszawskiej delegatury CBA to zostały wiceprezes zarządu GetBack Anna P., byli członkowie zarządu firmy Marek P. i Bożena S., jej brat Dariusz S. oraz Kinga M. -P. - osoba, która w styczniu 2018 r. podpisała z przedstawicielami zarządu GetBack pozorną umowę wyrządzającą szkodę spółce.

Prokuratura Regionalna w Stolicy zarzuciła b. wiceprezes Annie P. wyrządzenie szkody GetBack w wysokości ok. siedmiu, 3 mln zł. Miało do tego dojść poprzez podpisanie pozornej porozumienia o świadczeniu usług przy zakresie bezpieczeństwa w biznesie z jedną z przedsiębiorstw oraz faktur potwierdzających należności środków pieniężnych na rzecz tej firmy. P. posiadała to zrobić wspólnie wraz z b. prezesem GetBack Konradem K. - podejrzanymi i aresztowanym w tej sprawie oraz z pozostałymi podejrzanymi członkami zarządu spółki i innymi podejrzanymi.

Anna P. miała też wpisać nieprawdę w raporcie GetBack z 16 kwietnia 2018 roku oraz dokonać manipulacji instrumentami finansowymi. Bożenie S. śledczy zarzucają również wyrządzenie szkody spółce na ok. 7, 3 mln zł w porozumieniu z prezesem i wiceprezes spółki.

Według prokuratury Bożena S. nadużyła swoich uprawnień polecając wykonanie przelewu na 2, 02 tys. zł na rachunek swojego brata Dariusza bez żadnego tytułu do odwiedzenia takiego działania. Zarzuca się jej też posłużenie się podrobionymi dokumentami dla żądania wcześniejszego wykupu obligacji GetBack. Jej bratu zarzuca się przyjęcie pieniędzy wraz z przelewu.

Również zarzut dotyczący 7, 3 mln zł usłyszał Marek P., który jako b. fallus zarządu GetBack miał w niewłaściwy sposób nadzorować przeprowadzenie umowy i aneksów do niej, podpisanych z jedną z firm, a następnie doprowadził do wypłaty zasobów na rzecz tej spółki na bazie wystawionych faktur. Dotarło dodatkowo pomimo trudnej kwestii finansowej spółki. P. podejrzany jest też o wyrządzenie szkody GetBack na ok. 3, 3 mln złotych, ponieważ wspólnie z b. prezesem GetBack podpisał 17 stycznia 2018 roku rzekomą umowę z zatrzymaną Kingą M. -J., która także w związku z tym usłyszy zarzuty po prokuraturze

Przypomnijmy: w kwietniu GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBacku. Stało się to po naszym, gdy 16 kwietnia firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł.

Z komunikatu spółki wynika, że informację uzgodniono "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami" podczas gdy PKO BP i PFR zdementowały informacje, że wiodą takie rozmowy. Wówczas wywołało reakcję KNF. Przy efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem naglącym Konrada K. ze miejsca prezesa spółki.

gdzie pracują psychopaci? Zawody, które najczęściej wybierają

Gdzie pracują psychopaci? Zawody, które najczęściej wybierają

Bardzo trudno rozpoznać psychopatę. Zazwyczaj wydają się bardzo normalni, zazwyczaj uprzejmi i mili, wielu z nich ma charyzmę i potrafi zdobyć sympatię innych, wskutek czego łatwo przychodzi wykładzinom manipulacja. Są świetni…...

Czytać..

Gazprom wystawił Ukrainie rachunek w 7 mld dolarów. Kijów: to zemsta z łupki Informacje

Wielka inwestycja Gazpromu. Rozpoczęto tworzenie rur na rosyjskich wodach ArcelorMittal wyłączy wielki kocioł w krakowskiej hucie. 4 scenariusze dla pracowników Sekretarz energii USA chwali Polskę. "Podjęła dobrą decyzję" Spór…...

Czytać..
gaz z Rosji w Naszym kraju, minister Waszczykowski w USA o końcu kontraktu  Surowce

Gaz z Rosji w Naszym kraju, minister Waszczykowski w USA o końcu kontraktu Surowce

300 plus przy nowej odsłonie. "Większa pełne przekonanie odnośnie do jego ciągłego funkcjonowania" Rząd wycofał się wraz z kontrowersyjnego pomysłu. Będzie inna propozycja Cztery śmigłowce zbytnio ponad 1, 6 miliarda. "Wzmocnią…...

Czytać..
fuzja Orlenu i Lotosu. Komentarz premiera Morawieckiego

Fuzja Orlenu i Lotosu. Komentarz premiera Morawieckiego

Potencjalna fuzja PKN Orlen i Grupy Lotos pomogłaby w budowie skali i ekspansji polskiego kapitału - uważa premier Mateusz Morawiecki. W rozmowie z agencją Bloomberg zaznaczył jednak, że wszelkie postanowienia…...

Czytać..
«FT»: na Ukrainie konieczna bitwa z wpływami oligarchów  Ze świata

«FT»: na Ukrainie konieczna bitwa z wpływami oligarchów Ze świata

Poroszenko: sytuacja z dostawami gazu ustabilizowana Fala zarobkowej migracji do Polski ma możliwość jeszcze wzrosnąć. Bank centralny Ukrainy ostrzega Polak będzie zarządzał ukraińską spółką Odciski palców i fotografie cyfrowe. Zmiany…...

Czytać..
frank wyraźnie traci wobec złotego, Marcin Kiepas ocenia jak i również prognozuje  Waluty

Frank wyraźnie traci wobec złotego, Marcin Kiepas ocenia jak i również prognozuje Waluty

Środowa sesja przynosi umocnienie złotego wobec najważniejszych walut. Wiele polskich rodzin może w szczególności ucieszyć fakt, że dokładnie zniżkuje także kurs franka szwajcarskiego szwajcarskiego. Około godziny 16: 35…...

Czytać..